REINSURANCE RESEARCH
D | ENG | NL

  • Opsporing van verkeerde ontwikkelingen en onregelmatigheden met herverzekeringsrelaties voor en na tekeningsbeslissingen
  • Inzage in documenten inclusief verzameling van gegevens, analyse en verwerken van de uitslag door middel van inzageverslagen
  • Vakkundige steun bij gerechtelijke procedures bij het gerechthof en scheidsgerechten inclusief getuigenverklaringen en getuigenondervragingen
  • Deskundig advies
  • Scheidsrechter bij herverzekeringsstrijdkwesties