REINSURANCE RESEARCH
D | ENG | NL

  • 30 jaar ervaring in herverzekeringen in managementpositie inclusief plaatsing, tekening en afrekening
  • Talrijke dossierinzages van aparte herverzekeringsrelaties doorgevoerd, inclusief audits van gehele herverzekeringsportefeuilles
  • Herverkeringsprocedures doorgevoerd bij gerecht, scheidsgerechten mediaties in verschillende internationale jurisdicties inclusief opsporing van feiten, verwoording van klachtgronden, getuigenondervraging, getuigenverklaringen, mondelinge getuigenuitspraken bij rechtbanken en scheidsgerechten en herafhandeling van retrocessies overeenkomstig met arresten
  • Ervaring met Solvent Schemes of Arrangement inclusief uitvoering van een Solvent Scheme in Ierland promotor
  • Grensoverschrijdende portefeuilletransfers doorgevoerd
  • Vennootschapsrechtelijke aspecten met betrekking tot sluiting van verzekeringsvennootschappen en herverzeringsvennootschappen in verschillende internationale jurisdicties

Lijstje van afzonderlijke gevallen op aanvraag en op basis van een vertrouwlijkheidsverklaring
CV op aanvraag en op basis van een vertrouwlijkheidsverklaring
Referenties van advokaten beschikbaar